Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie

IČOFirma
Daniela Majerníková