Činnosti tlačových kancelárií

IČOFirma
Časopis VÝBER
POMINO - nezávislé vydavateľské združenie
Združenie pre podporu demokracie
INTERNATIONAL WORLD LINE Bratislava,spol.s r.o.
VIEST DUŠAN,SPROSTREDKOVANIE NAKLADATEĹSKEJ ČINNOSTI
Boris Plintovič-AGENTÚRA TOPPRESS
VÁGOŠI, KULTURNO-PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
KRÁLIK, AGENTÚRNA ČINNOSŤ
PORLER
Július Šveda
AGENTÚRA BOOK-TIGUE
REPROPRINT
ELPA
THIEBEN, REDAKČNÁ ÚPRAVA TEXTOV DO TLAČE
Aladár Hámorník - Vydavateĺstvo EXTRA
Mgr.Miroslav Veselovský-PRESS TREND-vydavateĺstvo,reklamné štúdio
IMO
Vampil
AGENTÚRA AJ
ŠURDA, SPROSTREDKOVANIE
Strana: 1 2 3 > >>