Odvádzanie odpadových vôd a zber odpadov, hygienické a podobné činnosti

IČOFirma
Ing. Mária Koreňová
Vladimír Doc.PhDr Korček,CSc. Kortest
Ing. Benedikt Laho
Miroslav Drgoňa
Miroslav Tauber
Juraj Petrla
Jozef Čurgaly
Peter Lentvor
Viktor Sprock
Milan Halper - DEZDER
Peter Barkoci METALEX
Obecné služby
Dalibor Šimko - EKO LOG
EKOAT-SK s.r.o. v likvidácii
Doprava a Služby, príspevková organizácia