Ostatné stredné technické a odborné školstvo

IČOFirma
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ODEVNÁ PRE MLÁDEŽ S CHYBAMI SLUCHU
Stredná priemyselná škola
Obchodná akadémia s VJS a s VJM Veľký Meder
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice
Škola úžitkového výtvarníctva
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov (skrátený názov " SOŠ obchodu a služieb Púchov")
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza (skrátený názov "SOŠ Prievidza")
Združená stredná škola potravinárska a poľnohospodárska Voderady
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, Komárno
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
Stredná priemyselná škola Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov"SOŠ Nové Mesto nad Váhom")
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Strana: 1 2 3 4 5 > >>