Stredné technické a odborné školstvo

IČOFirma
Školské hospodárstvo Levice
Školské hospodárstvo Zlaté Moravce
Školské hospodárstvo Komárno, Hadovce 11
Školské hospodárstvo, Albertov dvor 8, Šurany
Školské hospodárstvo Topoľčany, Družstevná 25
Spojená škola
Spojená škola
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
Združená stredná škola drevárska
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Mezögazdasági és Szolgáltatási Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1 609, Topoľčany
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. sv. Michala 36, Levice
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Stredná odborná škola polytechnická
Strana: 1 2 3 4 5 > >>