Základné školstvo

IČOFirma
Špeciálna Základná škola internátna
Špeciálna základná škola s materskou školou internátnzáklasdn
Špeciálna základná škola internátna v Hrachove
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra s organizačnými zložkami ŠZŠI Červeňova 42, Nitra a Praktická škola, Červeňova 42, Nitra
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Karola Supa 48, Lučenec
Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna,
Špeciálna škola pre telesne postihnutých Humenné, Podskalka
Liečebno - výchovné sanatórium
Špeciálna základná škola internátna s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo
Reedukačné centrum
Spojená škola
Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s org. zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola
Spojená škola, Pod kalváriou 941, 955 01 Topoľčany s org.zložkami ŠZŠI pre nehovoriacich a ZŠ s MŠ pri Nemocnici n.o.;Ul.Pavlovova 17,Topoľčany
Špeciálna základná škola internátna Vladimíra Predmerského
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola internátna
Strana: 1 2 3 4 5 > >>