Zahraničné veci

IČOFirma
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Slovenský inštitút medzinárodných štúdií
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu