Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu (call centrá)

IČOFirma
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
DATABANKA NITRA, s.r.o.
Ranger Slovakia s.r.o. v likvidácii
Crystal Call, a.s.
Competence Call Center, s.r.o.
Centre One, s.r.o.
Avris Group, s.r.o.
3Comm s.r.o.
UK Data Solutions, s. r. o.
CCTo, s.r.o.
ICG DIRECT, a. s.
Alica Dantsitsová
ADELA CALL s. r. o.