Sekretárske a prekladateľské činnosti

IČOFirma
PhDr. Zuzana Štubniaková
PhDr. Darina Gyurkovicsová
Ing. Michal Tóth - MITO
Mária Hoťková
PhDr. Alžbeta Szabóová
RNDr. Milan Hudeček - RELIS
Mgr. Hana Krupková
Katarína Horváthová
PhDr. Elena Dugovičová - jazykové kurzy,preklady
Ružena Chamulová
Ing. Ján Kavacký, CSc. - PREKLADY
PhDr. Lujza Buchtová
PhDr. Andrea Záborská
Mgr. Adriana Steinerová
Mgr. Juraj Wallner
Pavol Kedro
Ing. Zbyhněv Stebel
Rozina Stolárová
Ing. František Michalička, CSc. FM SERVICE
Ing. Zdenek Šťastný CONSULTECO
Strana: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>