Hydrometeorologické a meteorologické činnosti

IČOFirma
Slovenský hydrometeorologický ústav
Ing.Radúz Vazan-EKOAQA
TRIGON
RNDr. Juraj Michalič - MIVODA
Ing. Albert Puškár - technický rozvoj, ekonomika a riadenie
Jaroslav Hortenský
Andrej Engeľ
Onderíková Vlasta RNDr. - Hydroterra
Prof.Ing. Milan Dzubák
Doc.RNDr. Jozef Malgot
Ing. Blahoslav Rusina - BLARUS
Ing. Fedor Rippa
RNDr. Doc. Ferdinand Šamaj - SAMEKO
Ing. Blažej Tyleček
Ing. Jozef Lehocký
Vyskočil Peter - UNI
Izidor Múčka - MI ECOS
Géc Alojz - K H Z
Mária Kultanová - AOUA-EKO
OMNICON Plus spol. s r.o.
Strana: 1 2 > >>