Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti; daňové poradenstvo

IČOFirma
MANAGEMENT INTERNATIONAL, a.s.
EkonServis, spoločnosť s ručením obmedzeným
NWK, spol. s r.o.
BDR, spol. s r.o.
ACE CENTRUM, s. r. o.
Ing. Igor Šulaj, daňový poradca
Ing. Ivonna Vaneková, asistent auditora
JUDr. Jana Pavellová, daňový poradca
ALPE ADRIA, spol. s r.o.
Transmedia, s r.o. v likvidácii
INTERAUDIT Slovakia, spol. s r.o. v likvidácii
VAW, spol. s r.o.
DUOS, družstvo služieb
UKRA, spol. s r.o.
T A X, verejná obchodná spoločnosť v likvidácii.
EKONOMICKÉ SLUŽBY, v.o.s.
GLOBUS-S, s.r.o.
EXCO, s.r.o.
DULBOT verejná obchodná spoločnosť
Ing. Miroslav Babjak - FIN
Strana: 1 2 3 4 5 > >>