Správa finančných trhov

IČOFirma
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Alexander Ing. Vietoris Vietoris Ing.
Ing. Antónia Klemanová
Bratislavská opčná burza a.s.
Komoditná burza Bratislava
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Fond ochrany vkladov
IN & FI, s.r.o.
Úrad pre finančný trh
Agropotravinár Senica, s.r.o.
Garančný fond investícií
Európska Merkantilná Burza