Rádiokomunikácie

IČOFirma
RKS, spol. s r.o.
Slovenské telekomunikácie, š.p., Rádiokomunikácie, Bratislava, odštepný závod
SonSat s.r.o.