Iné vedľajšie činnosti vo vodnej doprave

IČOFirma
Hlavné zastupiteľstvo Ukrajinskej dunajskej plavby
Ivan Chudík INTFLOCK-Chudík
DSTS - Danube shipping trading service s.r.o.
DOMARIN CARGO SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii
Donau-Tankschiffahrtsgesellschaft m.b.H. - organizačná zložka
Ján Ribár
František Grosschmidt
Miroslav Bielik - Lodivodská služba
Ernest Hrašna
Milan Motus
Milan Škrib
Augustín Nádaský
Ing. Pavol Šíra
Kpt. Jozef Tóth
Michal Bihunec
Jozef Nétry
Ing. Rudolf Žilinek - PLAVEBNÁ KANCELÁRIA
Ján Pecúch
Emil Valachovič
Ing. Ivan Kucík - Consult-Nautik
Strana: 1 2 3 4 5 > >>