Železničná osobná doprava a preprava

IČOFirma
Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.