Železničná doprava

IČOFirma
"Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o."
LOKO TRANS, a.s.
INVESTEX GROUP,s.r.o.
ZTR, s.r.o., v likvidácii
Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s.
Ing. Juraj Urbánek
Ing. Ladislav Niščák