Veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a navigáciu

IČOFirma
Ing. Juraj Kaplan - Kaplan Servis
FZM-Zahradník František Ing.
Ján Hnatko Hnatko + syn
Progetto Europa spol. s r.o.- v likvidácii
LANDIS and GYR /Slovensko/, spol. s r.o.
Drôtovňa, a.s.
AGROMAK spol. s r.o. v likvidácii
EXIMED, spol. s r.o. - v likvidácii
BAUMEX, spol. s r.o.v likvidácii
KLIMAVEX - trade, s.r.o.
HYDROPROTECT, s.r.o. Prešov
TOPOBAL, spol s r.o. - v likvidácii
GEOCOR spol. s r.o. v likvidácii
STORK ENGINEERS and CONTRACTORS B.V. organizačná zložka Bratislava
Antares Printing Service s.r.o.
Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o.
ORI s.r.o.