Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, so železiarskym tovarom

IČOFirma
INTERAL, akciová spoločnosť
OVOCIE ZELENINA, š.p. v likvidácii
Medika, š.p., odštepný závod 3, Košice
MEDIKA š.p., Bratislava závod 1
MEGA + PLUS, spol. s r.o.
INFORAMA, družsto
COMET, v.o.s.
KOMTRADE, družstvo pre obchod a služby
INTERDAT spol. s r.o.
PENTEX - družstvo v likvidácii
UNIVERSUM, spotrebné družstvo v likvidácii
I.M.S., spoločný podnik, s.r.o.
UNIMEX, družstvo pre obchod a služby
PRIVATOUR, družstvo
TRADEMARK, spol. s r.o.
VIZAR, spol. s r.o.
WIBRA, spol. s r.o.
TAIFUN INTERNATIONAL TRANSPORT spol. s r.o. v likvidácii
SIMZA, s.r.o.
Dr. H A L L O N, spoločnosť s ručením obmedzeným
Strana: 1 2 3 4 5 > >>