Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami

IČOFirma
C H E M T R A D I N G spol. s r.o.
OSPRA, spol. s r.o.
Ing. Michal Kovalčík - SIMALEX
Ing. Ján Németh
Fajnor Štefan -
Ivan Miko IMKO
Július Bartalos - BELAGO
Helena Kuklová - HELA
SELEKTA, spol. s r.o.
RIMEX, reexport, export, import, spol. s r.o. v likvidácii
Ing.Peter Zámora-Geomineconsult
Viera Čepelová Ing.
Vladimír Trúsik - TRASPOL
Ing. Vojtech Szalay
Ing. Maroš Dudík - POLYMAREX
Miroslav Gablovský
Földesi Ján - VAMOS - FÖLDESI
Ing. Nikita Vinogradov - laboratórny servis
Ing. Ján Výboh - ES.EM
Gabriela Jenčíková GAMA
Strana: 1 2 3 4 5 > >>