Prevádzka vodných tokov a zdrojov

IČOFirma
Michal Jakubička
PRÁCE - SLUŽBY PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Turčianske vodárne a kanalizácie, a.s. "v likvidácii"
VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o.
Waleon s.r.o.
Ing. Peter Volčko
Prameň - K, s.r.o.
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RSVV, s.r.o.
Miklós Jenei EKONET - TRADE
CEDRON - Mikroregión, s.r.o.
W-Control, s.r.o.
Ing. Ján Focko