Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím

IČOFirma
Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
Slovenský olynárenský priemysel,š.p. Bratislava, odštepný závod Žilina
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL BRATISLAVA ODŠTEPNÝ VÝSTAVBOVÝ ZÁVOD POPRAD
SZIKORA JOZEF-REVÍZIA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
Slovenský plynárenský priemysel, š.p. Bratislava, odštepný závod Bratislava