Prenos elektriny

IČOFirma
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
SEP, a.s.
JAS Budapest Zrt., organizačná zložka
PRENOSOVÁ-SK, s.r.o.