Výroba telefónnych a ďalekopisných ústrední a prístrojov

IČOFirma
TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť
ISYS - Telekomunikačné systémy, spol. s r.o. v likvidácii
CHUPÁŇ ĹUBOMÍR-R O T A R Y 7/7
Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS
Ing. Vladimír Stacho - HARMONY
Ladislav Šolc Monti
Ľubomír Klačanský
Vladimír Vančo - Safecar
Vladimír Havran - TELESPOJ
Peter Náhlik - TELETECHNIK PLUS
Jozef Čipkár - MASS
Arpád Hakszer
Milan Poláček - APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA
Ing. Jozef Doba D O B A
Marcel Kovačovský - TELEINSTALL
Ing. Štefan Tóth
Vladimír Miškay - CANON-FAX SERVIS
Ing. Milan Ďurdík ELTRONIS
Ľudovít Seník
KODE s.r.o.
Strana: 1 2 3 4 5 > >>