Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov a prístrojov pre telefónne a telegrafné linky

IČOFirma
Tesla Vráble, š.p. v likvidácii
INCOMEX, INŽINIERSKO - VÝVOJOVÉ A VÝROBNÉ DRUŽSTVO
TEKOZ, spol. s r.o.
Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE
Ing. Miloslav Karaffa
Karol Krosner
Miroslav Kozma MK Servis
Volf Jiří Ing. - SOFTWARE RCT
Ing. Stanislav Školníček i.s.š. súkr. podnik
Lažo Ľubomír
Kapko Michal
Ján Homola-Cabel-televizion Homayer
Jozef Babala
Milan Mlynárik
Vladimír Kodaj TELESPOJ
Ing. Marián Kantor MIDA
Miklo Rudolf-ROTARY 7/7
Rudolf Mandúch
Ing. Milan Krivánek
Jozef Turák - Tistor
Strana: 1 2 3 4 5 > >>