Výroba strojov na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov

IČOFirma
Marián Pitoňák
Blažej Čičmanec Data-servis
Ján Sabo
Jozef Pribula - ELOPRA
UNIFA,spol. s r.o.
Juraj Dusko - OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
Ján Meško BONETTI
Jaroslav Borák - SEBOK
RUSTRO, spol. s r.o.
Matija Stanislav
Ing. Miroslav Fajt - EM SERVIS
ELITEX Šurany a.s.
Nitrianske strojárne, a.s. (konkurz)
SAHAKO s.r.o.
Július Mišicák - JUMI servis
Litvin Juraj
Stanislav Hencovský
Pavol Veslár PAV
Andrej Brezovák - UNITECH
JUTECH Slovakia spol. s r.o.
Strana: 1 2 3 > >>