Výroba obrábacích strojov

IČOFirma
Šmeral, š.p.
KOVOPLAST, š. p. - v likvidácii
BEZ elektrotechnika, š.p. v likvidácii
Ernest Czaník
ZEST-TANKER spol.s r.o.
Ing. Dušan Malacký - MASTR
Toska Jasová, s.r.o. v likvidácii
Vladimír Švec STROJSERVIS
Daniel Bruchala - LILA