Všeobecné strojárstvo

IČOFirma
Trnavské automobilové závody, š.p. - v likvidácii
ZVAREX družstvo Trnava
ONSA, spol. s r.o.
Unimont spol. s.r.o.
Luton, spol. s r.o.
ŠARIŠ, družstvo
Cvinček a partneri,spol. s r.o.
Exmont,spol. s r.o.
Milan Hudak - Ekomont
Andrej Homulka zámočníctvo
Dionýz Lenz
Vojtech Kinčák
Peter Bohuslav BLESK
Pavol Brek kovoslužba
Miroslav Šroba - ŠROBA
Ing. Jaroslav Blicha súkromný podnik
Arpád Jákab KOVOVýROBA
Ing. Pavol Líška
Miroslav Gombár ELKOS-G A Š
Jozef Ogurčák OGI ZÁMOČNÍCTVO
Strana: 1 2 3 4 5 > >>