Výroba vápna

IČOFirma
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s.,odštepný závod Lom a vápenka Varín
Calmit Žirany, spol. s r.o.
LOM CEMENTÁREŇ VÁPENKA, WERK 7, spol. s r.o. v konkurze
COMBIN Vápenka, spol. s r.o.
DOLVAP,s.r.o.
VATIMEX, s.r.o.
SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o.
KALCIT spol. s r.o.
Calmit, spol. s r.o.
Carmeuse Slovakia, s.r.o.
KAMEŇOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o.
Tamás Sárkány
Carmeuse Danube s.r.o.
Mária Tiefenbacherová
Róbert Komada
Tibor Mészáros