Výroba základných látok na výrobu farmaceutických prípravkov

IČOFirma
MUDr. Mária Sabová
Ing. Július Ďurmis, CSc. - SYNKOLA
Ing. Pavol Čupka, PhD. - MEDIPLANT
PharmDr. Helena Pavlovičová - výroba sterilných liekových foriem
CMS CHEMICALS s.r.o.
ALLCOP, spoločnosť s ručením obmedzeným
Biotika a.s.
BIOTEN, s.r.o. v likvidácii
GENERICA spol. s r.o.
EKOTIPS a.s.
Biotika KLF a.s.