Výroba iných základných anorganických chemikálií

IČOFirma
Ľudvík Burián
AGROCHEM-UNIO, spol. s r.o. v likvidácii
TAU-CHEM, s.r.o.
Rega Trio s.r.o.
Ing. Ján Kolárik
ENEROLA, družstvo v likvidácii
MARCOS spol. s r.o.
Ing. Martin Behúň
CHEMAX, s.r.o.
AQUA WOLD, spol. s.r.o.
CHEMPRAT, s.r.o."v likvidácii"
Ing. Peter Dobrotka
CHEMAP SR, spol. s r.o.
GIROCHEM, s.r.o.
AGROMA CENTRAL EUROPE s.r.o.