Výroba produktov koksárenských pecí

IČOFirma
Jozef Vítek
Ľubomír Greguška
Ladislav Nyitrai
Andrej Fedorko - MAABI
Mikuláš Czingel
Ladislav Požga ml.
GAZPETROL GROUP a.s.