Výroba ostatného ošatenia a odevných doplnkov z textilného materiálu

IČOFirma
A T A K, výrobné družstvo invalidov
Mikolaj Peter-MIPEK
Jozef Minich
Ing. Jana Tešinská - MAŤO
Mária Mesarošová
Vasil Mikuláško DOMINO
Alexej Bakajsa ELBAK
Ing. Miroslav Bučko - TOPTEX
Jana Zvoláreňová-LABAKAN
Mária Köveždiová Fantázia
Bohušová Božena - Strihová a krajčírska služba
Margaréta Kolčárová
Helena JANDROVIČOVÁ Zákazkové dievčenské a dámske krajčírstvo, strihová služba
Jana Bencková Salón JANA
Lujza Flešárová ALEX
Ing. Vojtech Czetö - DETEX
Milan Gazdag - SERVIS ETP
Jozef Štrbák - V - BIZ
Jana Čechová - SIGNUM
Ing. Rudolf Najmik NMK
Strana: 1 2 3 4 5 > >>