Výroba pleteného a háčkovaného ošatenia

IČOFirma
Avana VOD
Pletatex, družstvo Nové Zámky
ĹUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze
SVETTER CENTER, V.O.S.
TOPEX a.s. v likvidácii
Luna, štátny podnik v likvidácii
MIKUS, s.r.o.
MODUS, štátny podnik Košice v likvidácii
Margita Hrehovčíková Z U Z K A B U T I K
Karpinská Mária - VPVaOLK
Mikuláš Gregor
Ing. Angela Klinková
Ing. Magdaléna Marhevková - ARION
Ján Káša K Á Š A
Irena Klimovská - Inkabus
Oľga Nagyová 1000 + 1 ÚSMEV
Marta Hižnajová
IRENA H L A D O V Á - zákazkové krajčírstvo, obchod
Eva Vargová EVATEX
Helena Cachovanová Wafle
Strana: 1 2 3 4 5 > >>