Výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami

IČOFirma
Panák Rudolf
Terézia Fačková - VTF - FLOCK
Magdaléna Horváthová LÉNA
Milan Baťko - BMS
Sassalbo SK, s.r.o.