Výroba textilných výrobkov okrem odevov

IČOFirma
Podvihorlat výrobné družstvo
ELLASTEP, spol. s r.o.
W I L T E X, v.o.s.
Ján Mandula
Ing. Vladimír Baraník - WELL
Helena Hriňová
Ing. Ladislav Staško STAŠKO PLAST - Júlia Stašková, vykonávateľka živnostenského oprávnenia
Anna Misárová Dominika
Milan Pavlovič-ÚSPORA
Soňa Droždiaková
Helena Jungová
Juraj Beľan - MAZ
RNDr. Dušan BOSÁK ABP-konfektion
Attila Nagy - SLY
Pavel Hutňan Huttex
Anna Molnárová súkromná podnikateľka
Ing. Vladimír Pelcer
Ing. Anton Korba
Marta Čarnoká - MARLIN
Štefánia Fučková
Strana: 1 2 3 4 5 > >>