Konečná úprava textílií

IČOFirma
Imrich Beke BEKE - čalúnnik
Elvíra Koósová - ELKO
Mária Strauszová - KARIA
Ing. Viliam Teplý - FOTO-SITO-PRINT
Helena Vizváriová
Adriena Ballová
Edita Mészárošová Napínanie záclon a dečiek
Vojtech Lukács - QUALITÄT
Viera Kredátusová-VIKE
Ing. Ľudovít Bartoš CSc. - SITOTLAČ
Jozef Caban
Milan Havrila - Havri servis
Marian Čierny MONTY-obchodná činnosť,služby a sériová výroba odevov
Štefánia Braunová
Danuša Dlhošová
Iveta Chabadová
R U T E X, spol. s r.o.
GILUTE, s.r.o.
DAMAS SLOVAKIA spol. s r.o., Košice
Mária Vyčítalová
Strana: 1 2 3 4 5 > >>