Tkanie jutových textílií

IČOFirma
Ján Mochnacký šitie konfekčno-zákazkovej výroby
Štefan Csabai - IZABELLA A CSABA
Ľubomír Špilák
Ivan Hudec - Mech.tkáčovňa bavlny a výroba konfekcie,predaj tex.výrobkov
KOMATEX, s.r.o.
Ing. Roland Walentin - Salix
Milan Tiburák - SKLOMET
Baláž Ján - PLETON
Roman Zelienka