Tkanie hodvábných textílií

IČOFirma
MAYTEX, a.s. v konkurze