Výroba etylalkoholu kvasením

IČOFirma
Družstevná ovocná pálenica Streženice
SPIŠSKÝ LIEHOFRUCT š.p.
Leopold Ferm, spol. s r.o. - v konkurze
PENÁK, s.r.o.
DIPLOMAT, v.o.s.
Tibor Albert
LIEHOCOMP, spol. s r.o.
TORREX sk, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze
LIEHOVAR KRYSTAL SEDÍN, s.r.o.
BIONAL, a.s.
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Peter Šulek
ENVIRAL, a.s.
PKP drink, s.r.o.
CARAT Distillery, spol. s r.o.
FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o.