Spracúvanie vajec

IČOFirma
HYDINA PREŠOV, a.s.
Sotir Romanov
Ing. František Trochta - Mekitra
VAJT s.r.o. Humenné