Výroba rafinovaných olejov a tukov

IČOFirma
UNITEC EXPRES, spol. s r.o.
JAV - AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
PALMA - TUMYS a.s. Bratislava
HELIOS spol. s r.o.
MARIOL,spol. s r.o.
EKOPETROL, s.r.o.
MARKOS, spol. s r.o.
Ivan Pál - OLPAL
SMAIOL, spol s r.o.
GROBOL s.r.o.
PALMA Group, a.s.
SUNTIVA, s. r. o.
CENTRUST, s. r. o.
AB AMARANT - BIORAFINÉRIA, s.r.o.
EcoOil s. r. o.
hempo, s. r. o.
Obchodný dom IMSB s. r. o.