Výroba mäsových a hydinových výrobkov

IČOFirma
PERTAL, spol. s r.o.
Asanačný kafilerický podnik, š.p.
Mäsový priemysel, štátny podnik v likvidácii - v konkurze
TATRALIKO družstvo
Milan Paľa-výroba a predaj mäsových výrobkov
Štefan Didič DI-STEFANO
Karol Schwartz - SCHWARTZ
Jozef Mackovjak - mäso a udeniny
Peter Janoš M.P.V.
Jaroslav Mati
Ing.Juraj Kočiško-KODREKO
MVDr. Ján Vilkovský
Michal Hlucháň
Ján Fabian
Matej Beluško
Ing. Alica Tekeliová
Štefan Galajda - Mäsiareň
Ján Baran Strojspol, súkromný podnik, Košice
Emil Pipas
Anna Pipasová
Strana: 1 2 3 4 5 > >>