Ťažba a úprava ílovitých zemín a kaolínu

IČOFirma
Kremnická banská spoločnosť,spol. s r.o.
SLOVMAG LOVINOBAŇA, a.s.
ROMIN SLOVAKIA, spol. s r.o.
RUDEX spol. s r.o.
KAMEN,s.r.o.
LB MINERALS, a.s.
BENTRANS, s.r.o. v likvidácii
SONDA, s.r.o.
Ing. Peter Majer, SARMAT
HEADS Slovakia, s.r.o.
Igor Trnka
TALCUM s.r.o.