Ťažba a úprava železných rúd

IČOFirma
Jozef Sedlak
Želba, a.s. odštepný závod 02, Rudňany
Želba, a.s. odštepný závod 04 - Siderit, Nižná Slaná
BMZ - Želba, š.p.
KOVOSTROJ Švábovce, a.s. v likvidácií
BMZ - Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves, OZ 02 - Rudňany
BMZ - Želba, štátny podnik Spišská Nová Ves OZ 04 - Siderit
BMZ - Želba š.p.Spišská Nová Ves OZ 09-Banský závod
SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná