Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu

IČOFirma
DETONA, družstvo vrtno-trhacích prác, Spišská Nová Ves
Gejza Sedlák A G E N T Ú R A
Ing. Ján Mojžiš, CSc. - GEOING
ENGAS spol. s r.o.
Pavel Kubinský - RENEX
Ing. Jozef Kurucz BEP
Slovenská vrtná spoločnosť, a.s.
NAFTA a.s.
POZAGAS a.s.