Ťažba bitúmenových bridlíc a piesku

IČOFirma
Helena Sabová Sabová Helena
Ing. Pavol Buchta MEDONKA