Ťažba zemného plynu vrátane plynu z podzemnej degazácie

IČOFirma
NAFTA a.s.
NAFTAPETROL, spol. s r.o. Michalovce
NAFTA GAS, a.s.
NAFTA VÝCHOD, a.s.