Ťažba ropy a zemného plynu

IČOFirma
Ružena Bolfiková Kália-B.R.
OPM 1 SR, s.r.o.
GS Slovakia, a.s.