Ťažba hnedého uhlia a lignitu a výroba brikiet z hnedého uhlia

IČOFirma
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Cígeľ, odštepný závod
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Baňa Nováky, odštepný závod
Baňa Dolina, a.s.
Baňa Záhorie, a.s. v likvidácii
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Baňa Čáry, a.s.