Služby pri pestovaní lesa

IČOFirma
Ing.Jozef Tomašovič-odborný lesný hospodár
Tibor Chalmoviansky, odborný lesný hospodár
Miroslav Kuzma, odborný lesný hospodár
Ján Fabšík, odborný lesný hospodár
Jozef Lupták - ELEKTROREVÍZIE
Ján Komár
Pavol Koky, samostatne hospodáriaci roľník
Dušan Pažítka
Jaroslav Kurtík
Karol Pompura
Gardlík Václav
Ing. Peter Šiška
Kobida Jozef - VYDOS
Jaroslav Barančin
Ing. Juraj Koóš - ENERGICO - obchodno inžinierska činnosť
Ladislav Kanaloš
Vladimír Marko
Ing. Štefan Harvan
Ján Saxun
Ing. Štefan Danko, odborný lesný hospodár
Strana: 1 2 3 4 5 > >>